Generatorji zgodb – Pogovor z Miljano Cunta o pesniški zbirki Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo

Za Miljano Cunta je od prve pesniške zbirke Za pol neba (Študentska založba 2010) značilno asketsko pisanje. V četrti pesniški zbirki Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo (Slovenska matica, zbirka Mozaik, 2023) se zdi, da so pesmi nastale iz točno določene osebne izkušnje. Toda tisto kar zaznavamo na opisljivi površini pesmi, je le polovica celovite resnice, druga polovica je očem skrita. Pesmi Miljane Cunta ponujajo globlji uvid in ta druga plat nas sooča s temeljnimi bivanjskimi vprašanji človekovega življenja, smrti in pripadnosti.

Miljana Cunta (1976) je rojena v Šempetru pri Gorici, od leta 1995 živi v Ljubljani. Študirala je primerjalno književnost in angleščino na Univerzi v Ljubljani, kjer je pridobila naziv magistrica znanosti za področje angleške književnosti. Njeno področje dela obsega literarno ustvarjanje, prevajanje, uredniško delo in organizacijo v kulturi. Programsko je vodila festivala Vilenica in Fabula. Za pesniško zbirko Nekajkrat smo zašli in zdaj se vračamo je prejela nagrado Prešernovega sklada (2023)

Posnetek je nastal v produkciji in je v izključni lasti Radia Agora – www.agora.at