Splošne določbe

1. Nekateri izrazi v teh Pogojih uporabe jalastovka.si imajo določene pomene, ki so pojasnjeni v nadaljevanju:

 • Spletno mesto jalastovka.si se nanaša na domeno jalastovka.si, vse njene poddomene, mobilno aplikacijo ali katerikoli drug dostop, preko katerega so na voljo vsebine jalastovka.si.
 • Pogoji uporabe se nanašajo na te Pogoje uporabe jalastovka.si, ki opredeljujejo dostop do vsebin in uporabo Spletnega mesta jalastovka.si.
 • Upravljavec Spletnega mesta jalastovka.si je HIRONDELLE, zavod za kulturno dejavnost, s sedežem na Tavčarjevi ulici 4, 1000 Ljubljana, davčna številka: 98703668.
 • Uporabnik (skupno Uporabniki) je vsaka pravna ali fizična oseba, ki dostopa do vsebin Spletnega mesta jalastovka.si, jih pregleduje ali kakorkoli drugače uporablja.
 • Operater je predstavnik Upravljavca, ki je zadolžen za komunikacijo in zagotavljanje pomoči Uporabnikom. Operater je na voljo Uporabnikom na njihovo zahtevo v okviru delovnega časa Upravljavca, dostopnega na Spletnem mestu jalastovka.si.
 • Politika zasebnosti je politika Upravljavca, v kateri je natančneje opredeljeno pridobivanje in obdelava zbranih osebnih podatkov Uporabnikov, natančneje opredeljuje uporabo, varovanje, hrambo, brisanje in prenos osebnih podatkov ter uporabo drugih orodij za obdelavo osebnih podatkov.

2. Z uporabo Spletnega mesta jalastovka.si se Uporabnik strinja s temi Pogoji. Uporabniku so vsakokratno veljavni Pogoji dostopni na spletnem mestu. Ti Pogoji so občasno posodobljeni in spremenjeni. Spremembe stopijo v veljavo z dnem njihove objave. Za Uporabnike, ki imajo z Upravljavcem sklenjeno pogodbo, ti Pogoji (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil.

3. Pregledovanje Spletnega mesta jalastovka.si je omogočeno vsem Uporabnikom. Uporabnik se s sprejemom teh Pravil zavezuje, da jih bo spoštoval in se ravnal skladno z njimi.

4. Vsak Uporabnik s prijavo na e-novice na Spletnem mestu jalastovka.si dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja Spletnega mesta jalastovka.si ter pošiljanja sistemskih in tehničnih elektronskih sporočil. Upravljavec obdeluje prejete osebne podatke v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z lastno Politiko zasebnosti. O namenih obdelave posredovanih osebnih podatkov je Uporabnik obveščen ob njihovem posredovanju. Upravljavec jamči, da bo prejete osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z namenom, za katerega so zbrani, in v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

5. Spletno mesto jalastovka.si Uporabnikom omogoča storitev elektronskih sporočil, ob tem Upravljavec ne prevzema odgovornosti za pravočasno in celovito posredovanje vsebine elektronskih sporočil.

6. Elektronska komunikacija na Spletnem mestu jalastovka.si je namenjena vzpostavljanju stika z Uporabniki. Ob tem je strogo prepovedano v elektronski komunikaciji:

 • oglaševati blago in storitve;
 • posredovati povezave na druge spletne strani;
 • oglaševati posredniške storitve pri prodaji ali oddaji;
 • posredovati ponudbe, ki niso povezane z dejavnostjo podjetja;
 • uporabljati osebne podatke tretjih oseb oziroma kakorkoli zavajati drugega Uporabnika;
 • povpraševati po donacijah, sponzorstvih ipd.;
 • preklinjati, uporabljati žaljivke ali kakršnokoli obliko sovražnega govora;
 • posredovati preteča oziroma zastrašujoča sporočila ali
 • uporabljati robote oziroma skripte za avtomatizirano posredovanje več sporočil hkrati.

7. Upravljavec si prizadeva ohranjati spletno mesto prosto vseh oblik neželjene in neprimerne komunikacije ter škodljive programske opreme. Ob tem si pridržuje pravico do preverbe in analize elektronske komunikacije na Spletnem mestu jalastovka.si, začasnega zadržanja elektronskih sporočil, onemogočanja posredovanja elektronskih sporočil ter izključitve Uporabnika oziroma onemogočanja nadaljnje komunikacije Uporabniku, ki bi kakorkoli kršil te Pogoje.

8. Za izboljšanje svojih storitev Spletno mesto jalastovka.si uporablja piškotke. Namestitev piškotkov na Spletnem mestu jalastovka.si je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi Uporabnika pod pogojem, da je Uporabnik v to privolil. Pred tem je Uporabnik jasno in izčrpno obveščen o Upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje Uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, Upravljavec pridobi, preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki Uporabnika; na podlagi obvestitve Uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani Uporabnika. Za Uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo Uporabnik lahko poda ob uporabi Spletnega mesta jalastovka.si. Dejstvo, da je Uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje v kateremkoli trenutku tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo Uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov. Več informacij je na voljo v Politiki piškotkov.

Končne določbe

9. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz razlogov poslovanja brez predhodnega obvestila prekine zagotavljanje Spletnega mesta jalastovka.si.

10. Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Pogoje. Vsi podatki o Upravljavcu spletnega mesta so dostopni na podstrani O podjetju.

11. Upravljavec in Uporabnik Spletnega mesta jalastovka.si si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Podatki o Upravljavcu spletnega mesta jalastovka.si

Hirondelle, zavod za kulturno dejavnost
Tavčarjeva ulica 4
1000 Ljubljana

Davčna številka: 98703668
Matična številka: 9210784000
Zavezanec za DDV: ne

Direktor: Gabriela Babnik Ouattara