Generatorji zgodb – Polona Wallas: Zapisano v telesu

Romaneskni prvenec Polone Wallas Zapisano v telesu (Litera, 2023) je nastal v procesu obiskovanja literarnih delavnic. Gre za dragoceno delo, ki ni samo literarno dejanje, temveč predvsem sočutno in inteligentno premišljevanje o položaju žensk v širšem družbenem smislu. Pisateljičin cilj je raziskati različne vidike ženskega doživljanja in preizpraševanja tradicionalne predstave o vlogah spolov.

Mateja Polona Wallas je rojena 1974 v Ljubljani. Začelo se je ljubiteljsko, s pisanjem za radio in tiskane medije. Želja po pisanju je bila vseskozi prisotna, udejanja jo tudi skozi svoj poklic. Po izobrazbi je sociologinja, dela pa v marketingu tuje korporacije.

Posnetek je nastal v produkciji in je v izključni lasti Radia Agora – www.agora.at