Generatorji zgodb – Breda Mulec: Vaški godec

Breda Mulec je gradivo za svoje zgodbe, zbrane pod skupnim naslovom Vaški godec, črpala iz nadškofijskih arhivov, urbarjev, registrov, kronik in druge dokumentacije. Vsaka od desetih “povesti” tako pripoveduje o mitih, zgodovini, starih poročilih, posebnih ljudeh kakršen je vaški godec, ki ga je družba kljub njegovi zaostalosti v rasti sprejela, in s tem pokazala svojo zrelost. Literarizirano izročilo krajev Dupleka, Vurberga, Ciglenc, Sv. Martina je oplemeniteno s pripovedovalkinimi poantami; pogosto so opisane avstro-ogrske zgodovinske okoliščine kot sta prva svetovna vojna in sarajevski atentat.

Breda Mulec je pravnica, doktorirala je na temo “Kohezijska politika EU in problemi njene implementacije s posebnim poudarkom za Republiko Slovenijo ter države jugovzhodne Evrope”. Svojo poklicno pot je začela v državnem zboru RS, nato je službovala na različnih ministrstvih. V zadnjem času se posveča pisanju “povesti” z zgodovinsko tematiko in otroški literaturi.

Posnetek je nastal v produkciji in je v izključni lasti Radia Agora – www.agora.at