Generatorji zgodb – Lado Vrbič: Prestreljene sanje

Prestreljene sanje so “roman o življenju” Karla Destovnika Kajuha, pesnika in partizana, pomembno osebnost za zgodovino naših krajev in še posebej za razvoj poezije / literature v vojnem in povojnem času. Vlado Vrbič v tem romanu Kajuha popisuje kot človeka, ki je šel v vsem, kar je počel, do skrajnosti. V svojih pesmih nikakor ni olepševal brutalne revolucionarne logike, želel se je celo popolnoma poistovetiti z njo, obenem pa je čutil, kako njegova najbolj resnična pesem nastaja kot revolt zoper to poistovetenje. Moderatorka Gabriela Babnik Ouattara se je z Vladom Vrbičem med drugim pogovarjala o dvojnosti med idejno abstrakcijo in konkretnostjo, ki jo vsebuje Kajuhova poezija.

Posnetek je nastal v produkciji in je v izključni lasti Radia Agora – www.agora.at