Je odprtost in radovednost res predispozicija za pisanje?

Zaključno srečanje delavnic kreativnega pisanja (Draguljarnic) z Gabrielo Babnik Ouattara (Draguljarnice) in pogovor s pisateljico Polono Wallas o romanu Zapisano v telesu (Litera 2023)

Verjetno drži, da za pisanje talent sam po sebi ni dovolj, da postaneš pisateljica ali pisatelj. Na Draguljarnicah ustvarjamo skupnost, kjer imajo udeleženke in udeleženci možnost, da se soočijo s poglobljenim branjem in tudi, da razvijejo tudi kritično razmišljanje. Na Draguljarnicah, ki so nekakšne obrtniške delavnice, kjer tekste brusimo do visokega sijaja, konstantno beremo, se učimo pazljivo brati literarne tekste in iz njih izluščiti bistveno. Hkrati pa tudi pazljivo poslušamo in prebiramo svoje kolegice in kolege. Vsi prihajajo iz različnih ozadij, z različnimi znanji, in tudi idejami, kaj naj bi bila “prava” literatura. Delavnice kreativnega pisanja so varen prostor, kjer smo v stiku z ljudmi, ki jim sicer nikoli ne bi prisluhnili. Poleg poslušanja udeleženke in udeleženci pridobijo potrebno samozavest in znanje, da spišejo roman ali daljši tekst.

Pogovor s pisateljico Polono Wallas o romanu Zapisano v telesu, ki je nastal na Draguljarnicah, bo vodila pisateljica Gabriela Babnik Ouattara. Potem ko je Polona Wallas zaključila svoje romaneskni prvenec, pogumno nadaljuje s pisanjem. Beseda bo tekla o procesu pisanja romana, kako je avtorica zmogla usklajevati kreativni proces z dinamiko vsakdanjega življenja, kako so ji delavnice pomagale pri sami strukturi romana, vživljanju v literarne junakinje, in navsezadnje, kakšen je bil uredniški proces med mentorico in avtorico. Polona je v enem od svojih zadnjih tekstov zapisala, da “živeti resnično odraslo šele takrat in tedaj, ko začneš kot odrasel živeti kot otrok”. Je odprtost in radovednost res predispozicija za pisanje?

Zapisano v telesu je dragoceno delo, ki ni samo literarno dejanje, temveč predvsem sočutno in inteligentno premišljevanje o položaju žensk v širšem družbenem smislu. Pisateljičin cilj je raziskati različne vidike ženskega doživljanja in preizpraševanja tradicionalne predstave o vlogah spolov.

Mateja Polona Wallas je rojena 1974 v Ljubljani. Začelo se je ljubiteljsko, s pisanjem za radio in tiskane medije. Želja po pisanju je bila vseskozi prisotna, udejanja jo tudi skozi svoj poklic. Po izobrazbi je sociologinja, dela pa v marketingu tuje korporacije.

Kratkemu pogovoru s Polono Wallas bo sledilo tudi branje udeleženk in udeležencev Draguljarnic. Sodelovali bodo: Ana Kalin, Darka Mazi, Elena Skok, Igor Čuhalev, Lilijana Homovec, Maja Drolec, Martina Merslavič, Mateja Polona Wallas, Metka Sušec, Mirjam Dular, Mojca Fo, Nastja Virk, Nives Urleb, Silva Batič Rožman, Tea Pristolič.