Generatorji zgodb – Irena Svetek: Beli volk

Beli volk, drugi del trilogije Irene Svetek, je roman o strasti in ljubosumju, pa tudi o nemoči in razgreti krvi, kar lahko vodi do pošastnih dejanj. Opravka imamo s psihološko kriminalko, ki ima tudi literarne ambicije, hkrati pa vleče vzporednice s prvim delom, ki nosi naslov Rdeča kapica. Če smo se v romanu Rdeča kapica srečevali z različnimi determinizmi, psihološkimi ozadji, imamo v Belem volku opravka s staroslovansko mitologijo. V Belem volku je  moč razbrati količino afekta in energije, ki ga je vanj vložila pisateljica. To še posebej velja za raziskave, ki ne zadevajo samo volkove in slovansko mitologijo, temveč predvsem dobro organizirane združbe tihotapcev heroina.

Posnetek je nastal v produkciji in je v izključni lasti Radia Agora – www.agora.at