Generatorji zgodb – Lenart Zajc: Odred

Lenart Zajc se predstavlja s prvim delom trilogije, romanom Odred (Litera 22), ki popisuje situacijo leta 1941, ko so se širom po Slovenskem začeli zbirati prvi organizirani uporniki. Ne le fantje, ampak tudi dekleta. V romanu je tako povzeta nesporna mladost prvih upornikov. Zajčev Odred ne pomeni apologetstva ali nekritičnega podajanja črno-belih slik, temveč na literaren način problematizira temeljna, a še vedno aktualna politična in etična vprašanja glede slovenskega protifašističnega odpora.

Posnetek je nastal v produkciji in je v izključni lasti Radia Agora – www.agora.at