Generatorji zgodb – Dr. Iztok Simoniti: Vode svobode

Vode svobode (Cankarjeva založba 2019) so zbirka esejev, v katerih avtor obravnava teme, kot so demokracija, pravna država, odnos med državo in cerkvijo, sprava, svoboda, temelji svetovne etike … Pri tem dr. Iztok Simoniti Slovenijo umešča v evropski in svetovni kontekst. Izstopajoča je njegova misel, da moderna evropska misel izhaja iz grško-rimske tradicije, ki je po njegovih besedah „temelj demokratične etike odgovornosti, saj človek ravna moralno iz sebe, ne glede na obstoj bogov“. V eseju Krst pri Savici se posebej posveča Prešernu in premišljuje, kako je Prešeren razumel svobodo.

Dr. Iztok Simoniti je doktoriral iz mednarodnih odnosov. Kot diplomat je služboval v Kairu, Rimu, Stockholmu, Beogradu … Vodil je meddržavno komisijo za meje med Slovenijo in Hrvaško, bil je pogajalec z Vatikanom in sodnik Mednarodnega sodišča za konciliacijo in arbitražo SCCE, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve, direktor Urada za Slovence v tujini, diplomatski svetovalec Predsednika Republike Slovenije itd.

Posnetek je nastal v produkciji in je v izključni lasti Radia Agora – www.agora.at